Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

DUYURULAR

Bölüm Hakkında

Görsel iletişim Tasarımı Bölümü’nün altyapısı, günümüz dünyasında değişen ve yenilenen iletişim teknolojilerine dayanmaktadır. Her geçen gün iletişim araçları ile mesaj yoğunluğuna maruz kalan kitlenin zihninde yer edinebilmek zorlaşmaktadır. iletişim tasarımcısı, farkındalığı arttırmak amacı ile mesajı etkili bir görsel dil kullanarak hedef kitleye sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı başarmalıdır.

 

Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümü, bu gelişmelerin ışığında yaşanan teknolojik değişimleri yakından takip edebilen, teori ile uygulamayı harmanlayabilen, zamanı iyi kullanan, pratik çözümler üretebilen, yaratıcı, açık fikirli iletişim tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bölüm, iletişim fakültesi bünyesinde bulunmasının verdiği güç ile iletişim yönünü arttıran, tasarım yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen, görsel ve işitsel mecraları etkin bir şekilde kullanmaya yönelik bir eğitim anlayışını benimsemiştir. Öğrenciler,Merkezi Yerleştirme ile yerleşecek olup, TS1 Puan türü ile  tercihlerini yapacaklardır.

 

Üniversite bünyesinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanmaya başlayan Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci ile, demokratik yaşam felsefesine sahip bireyler yetiştirerek toplumsal değişime katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte standartları belirlemek için öğrencilerin, çalışanların ve dış paydaşların mevcut eğitim sistemi ve bu sistemin işleyişine yönelik eleştirileri ortaya konmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu bağlamda ders planları ve ders içerikleri iç ve dış paydaşların istekleri ve beklentileri doğrultusunda oluşturulmuştur.

 

 
AMAÇ
Bölümün amacı, tasarım ve üretim yönü güçlü, ilgili bilgisayar programlarına ve teknolojiye hakim, iletişime ve yeniliklere açık, görsel algı düzeyi ve yaratıcılığı yüksek, sanatın her dalına ilgi duyan, tasarımcılar yetiştirmektir.
 
MiSYON
Görsel iletişim Tasarımı Bölümü tasarım ve üretim yönü yüksek, ilgili bilgisayar programları ve teknik donanımın kullanımına ağırlık veren bir eğitim anlayışını benimseyerek kaliteli öğrenciler yetiştirmektir.
 
ViZYON
21. Yüzyılda iletişim alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda geleceğin meslekleri arasında gösterilen görsel iletişim tasarımına kuramsal ve uygulama alanında yenilikler katarak öğrencilere disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak.    

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 18 01 / Belgegeçer: +90 (262) 303 18 03