Reklamcılık Bölümü

 

DUYURULAR

Bölüm Hakkında

Üretim ve tüketim yapılarıyla alışkanlıklarının yenilenip dönüştüğü, iletişim biçim ve araçlarının hızla gelişip değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dünyada en stratejik ve en dinamik hizmet sektörlerinden biri olarak reklamcılığın öne çıkıyor. Reklamcılık sektörü genç, nitelikli ve yaratıcı çalışanlara gereksinim duyuyor.

Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü de bu doğrultuda, kuramsal bilgi ile uygulamaya yönelik donanımı birleştirmeyi öngören bir eğitim programı sunmaktadır. Bölümün programı çerçevesinde, ölçümleme ve araştırma, yaratıcılık, tasarım, stratejik planlama, kampanya yönetimi, ajans işletmeciliği, yeni medya ve dijital reklamcılık, sosyal sorumluluk kampanyaları, kurumsal imaj ve itibar yönetimi gibi konu ve alanlar bulunmaktadır.

Bölümün başlıca hedefi,Türkiye'nin gelişen pazarı ile birlikte büyümekte olan reklam sektörüne yerel, ulusal ve uluslararasıdüzlemlerde fikir ve iş üretebilecek, bu dinamik ve yaratıcı sektörde yer alabilecek gençlerin yetiştirilmesidir.

 

BÖLÜMÜN AMACI

Reklamcılık Bölümü, meslek ilkelerine bağlı, gelişen dünyayı yakından takip eden, entelektüel altyapısı güçlü, reklamcılık mesleğini doğru, kurallarına ve yapısına uygun olarak gerçekleştirebilecek reklamcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

BÖLÜMÜN MiSYONU VE ViZYONU

Reklamcılık Bölümünün misyonu, gelişen dünyaya entegre olabilen çevreye ve yaşadığı dünyaya karşı farkındalığı yüksek olan, duyarlı, sorumluluk ve disiplin sahibi bireyler olarak, Reklamcılık mesleğine ve alanına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmektir.

Reklamcılık Bölümü vizyon olarak 21. yüzyılın paradigmasına uygun, demokratik, öğrenciye duyarlı, katılımcı, gelişen teknolojiye yakın bir anlayışı benimsemektedir.

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 18 01 / Belgegeçer: +90 (262) 303 18 03