Eğitim & Öğretim      ÇAP

ÇAP, “ÇİFT ANADAL PROGRAMI”NIN kısaltılmış adıdır. Çift Anadal Programının amacı; kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı sağlamaktır. Fakültemizin Gazetecilik Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İktisat Fakültesi’nin İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Çalışma Ekonomisi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Fen Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Çift Anadal Programı olanağını sunmaktadır.  
ÇAP programları, her akademik yılın başlangıcından 1 ay önce ilgili bölümlerin bağlı bulunduğu fakülteler tarafından kontenjanlar belirtilerek ilan edilir. Kontenjan, ilgili bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı öğrenci sayısının % 5’inden az olamaz. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğunda sıralamanın nasıl yapılacağı fakülte tarafından önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur.
Kendi lisans programından tüm derslerini almış ve başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalaması en az C (3,00) olan öğrenciler, en erken 3. yarıyıldan (2. sınıfın başından) itibaren ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce hem 1. ve hem de 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır. Yarıyılın başlangıcından 2 hafta önce başvurular değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ilan edilir. Kabul edilen öğrenciler, normal kayıt haftası içerisinde her iki anadala birden kayıtlarını yaptırırlar.

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 18 01 / Belgegeçer: +90 (262) 303 18 03