LisansÜstü Programlar

Hakkında


GAZETECİLİK VE MEDYA ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI

Öğrencilerimize, gazetecilik ve medya alanında disiplinler arasında ilişkiler kurma becerisi ve medya içeriklerini analiz etme yetkinliği kazandıran, özgün bir lisansüstü eğitim olanağı sunuyoruz.

Gazetecilik ve medya alanına katkı sağlayan düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama içerikli tezler ve bilimsel çalışmalar üreterek, akademiye katkı sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin farklı alanlarla nitelikli yayınlar ve araştırmalar geliştirmesine rehberlik ederek, uluslararası niteliklere sahip araştırmacılar yetiştiriyoruz.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM DOKTORA PROGRAMI

İleri düzey araştırma yöntem ve tekniklerinin irdelenmesiyle, öğrencilerimizin bilimsel çalışma becerisini geliştiriyoruz.

Halkla ilişkiler disiplinin farklı alanlarına yönelik derslerle, öğrencilerimizin uzmanlık alanlarında araştırmacı niteliği kazanmasını sağlıyoruz.

Halkla ilişkiler disiplinin farklı alanlarında, kuram ve araştırmanın sentezlendiği, yenilikçi tez ve bilimsel çalışmalarla, akademik alana katkı sunuyoruz.

İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

Mesleki etik değerleri göz önünde tutan, kuram ve yaklaşımları bilen, akademik bir bakış açısıyla uygulamalı analizler yapabilen, nitelikli araştırmacılar yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin, iletişim çalışmaları ile sosyal bilimlerin farklı çalışma alanlarını harmanlayarak, araştırmalarına disiplinler arası bir bakışla yaklaşmalarını sağlıyoruz.

İletişim disiplininin farklı alanlarında, kuram ve araştırmanın sentezlendiği, özgün tez ve bilimsel çalışmalarla akademiye katkı sunuyoruz.

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA DOKTORA PROGRAMI

Kitle İletişim Araçlarının toplumsal ve kültürel yönleriyle, iletişimin önemi, dönemsel gelişmeleri ve toplum yaşamına etkilerini incelemek ve bu konularda akademik çalışmalar yapacak araştırmacılar yetiştirmek.

Fakültemizdeki ve özelde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde araştırma görevlilerinin yetişmesini sağlamak ve fakültemizin gelecekteki öğretim üyesi gereksinimini karşılamak; akademik donanımı zengin ve olaylara analitik yaklaşabilecek iletişimciler yetiştirmek.

Ülkemizin Radyo Televizyon ve Sinema alanında ihtiyaç duyduğu eleştirel bakış açısıyla düşünen, araştırmacı iletişim bilimi uzmanlarını yetiştiren uluslararası düzeyde de kendini ispatlayan öncü bir anabilim dalı olmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors