Gazetecilik Bölümü

Hakkında


 • Temel kavram olarak haber vermek çevresinde gelişen eğitim anlayışı ve yapılanması ile Gazetecilik Bölümü; olayların ayrıntılarını, neden-sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan; teknik beceri ve bilgisi yüksek elemanlar yetiştirerek basın sektörünün içinde bulunduğu nitelikli eleman sorununa olabildiğince çözüm bulmayı hedefliyor. Gazetecilik Bölümü günümüzde dünya medyasının yanı sıra ulusal ve yerel medyanın içinde bulunduğu konumu dikkate alarak öğrencilere çok boyutlu bir eğitim ve öğretim anlayışı kazandırmayı hedefliyor. Bölümdeki eğitim - öğretim çalışmaları; öğrencilerimize ilk yıllarda iletişim ve gazetecilik formasyonuna yönelik altyapının kazandırılması, daha sonraki yıllarda da branşlaşmaya olanak tanıyacak esneklikte sürdürülüyor.
 • Gazetecilik Bölümü'nde; teorik derslerin yanı sıra, uygulama birimlerinden Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı'nda (KOÜHA) bölüm öğrencilerine "ileti, haber ve haber vermek" kavramlarını algılama ve içselleştirme olanağı sağlanıyor. Bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta aldıkları uygulama dersleriyle bağlantılı olarak ajansın http://kouha.kocaeli.edu.tr/ adlı İnternet sayfası üzerinden haber sistemine üye olup içerik oluşturmaya katkıda bulunuyorlar. KOÜHA öncelikli olarak bölüm öğrencilerinin haber olgusu ve haber değeri bilincini edinmelerini sağlayarak öğrenci uygulama gazetesi Genç Açı'ya taze haber sağlama amacını gerçekleştiriyor. Fakültede kurulu bulunan basımevinde basılan Genç Açı'ya http://gencaci.kocaeli.edu.tr/ adresindeki sitesinden de ulaşılabiliyor. Öğrenciler, uygulamaya yönelik çalışmalarında da masaüstü yayıncılık, fotoğraf ve bilgisayar laboratuarlarını diledikleri zaman kullanabilme ve proje üretme olanağına da sahip bulunuyor.
 • Yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla bağlantılı olarak öğrencilerin sektörel uyum ve yeterliliğe sahip olarak yetiştirilmesi de, teorik çalışmanın yanı sıra fakülte ve Gazetecilik Bölümü'nün önüne koyduğu diğer önemli hedefi oluşturuyor.
 • Gazetecilik Bölümü’nde de fakültenin diğer bölümlerinde olduğu gibi 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren birinci sınıflardan başlamak üzere “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci” olarak adlandırılan Bologna Süreci’ne geçilmiştir. Ayrıca bölüm öğrencilerimiz, fakültemizde eğitim görmek istedikleri diğer bölümlerde Yan Dal Programı’na dâhil olabilmektedir. Gazetecilik Bölümü’nde üniversitemizdeki diğer fakültelerle yapılan anlaşmalar sonucunda Çift Ana Dal Programı’na (ÇAP) devam olanağı da sunulmaktır. Erasmus Programı’yla yurtdışında ve Farabi Programı’yla ise yurtiçinde öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Amaç


 • Gazetecilik Bölümü'nün amacı, Gazetecilik ve İletişim biliminin kuramsal temelleri üzerinde yarattığı etki ve dönüşümleri göz önünde bulundurarak, 21. yüzyıl gazetecileri yetiştirmektir.

 • Misyon


 • Gazetecilik Bölümü iletişim alanında akademik araştırmalar yapmakta; öğrencisinin kuramsal bilgiyi, pratiğe dönüştürmesinde katkıda bulunacak perspektifi geliştirmektedir. Uluslararası, ulusal ve yerel medyada çalışacak nitelikte gazeteci adayı yetiştirmektedir.

 • Vizyon


 • Gazetecilik bölümünün vizyonu; Gazetecilik biliminin kuramsal gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, gazetecilik pratiğine de etki edecek araştırmalarla 21. yüzyılda mesleğin gelişimine katkıda bulunmak ve öğrencilerimize ülkemizde ve dünyada meydana gelen iletişimsel, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknik gelişimler doğrultusunda bir perspektif kazandırmaktır.

 • Kabul Koşulları


 • Bölüme kayıt yaptırmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavları başarmış olmak gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız.

 • Mezuniyet Koşulları


 • Bu programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin akademik danışmanlarının da yönlendirmesiyle her bir eğitim/öğretim yılı içindeki iki dönemde toplam 60 AKTS sağlamak koşuluyla 4 yıllık müfredattaki bütün derslerden başarılı olması, öğrenim süresince toplam 240 AKTS sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. 4 yılın sonunda son ve genel bir sınava daha girilmez.

 • Gazetecilik Bölümü Yönetimi


  Adı   Soyadı Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
  Prof. Dr. EMEL BAŞTÜRK AKCA (Bölüm Başkanı) +90 (0262) 303 18 33 emelakca
  Doç. Dr. Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı) +90 (0262) 303 18 67 dgursoy
  Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNKAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı) +90 (0262) 303 18 34 aysel.cetinkaya
  Okay YAVUZ (Bölüm Sekreteri) +90 (0262) 303 18 38 okay.yavuz

  Gazetecilik Bölümü Akademik Personel


  Bilişim Ana Bilim Dalı
  Adı   Soyadı Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
  Prof. Dr. EMEL BAŞTÜRK AKCA (A.B.D Başkanı ) +90 (0262) 303 18 33 emelakca
  Dr. Öğr. Üyesi Göktürk YILDIZ +90 (0262) 303 18 -- gokturk.yıldız
  Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı
  Adı   Soyadı Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
  Doç. Dr. İhsan KARLI (A.B.D Başkanı ) +90 (0262) 303 18 -- ikarli
  Dr. Öğr. Üyesi Betül PAZARBAŞI +90 (0262) 303 18 29 bpazarbasi
  Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNKAYA +90 (0262) 303 18 34 aysel.cetinkaya
  Arş. Gör. Dr. Neslihan YOLÇU +90 (0262) 303 18 -- neslihan.yolcu
  Arş. Gör. Başak ÖZÇARIKÇI +90 (0262) 303 18 28 basako
  Arş. Gör. Şefika YURDAKUL SAYGILI +90 (0262) 303 18 35 sefika.yurdakul
  Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
  Adı   Soyadı Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
  Doç. Dr. Selma KOÇ AKGÜL (A.B.D Başkanı ) +90 (0262) 303 18 14 selma.koc
  Arş. Gör. Dileknur CEYLAN KASTRAT +90 (0262) 303 18 35 dileknur.ceylan
  Basın Yayın Tekniği Ana Bilim Dalı
  Adı   Soyadı Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
  Doç. Dr. Gürsoy DEĞÜRMENCİOĞLU (A.B.D Başkanı ) +90 (0262) 303 18 67 dgursoy

  Bölümümüzde Erasmus


  • Erasmus programı, Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
  • Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.
  • Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama önlisans ve lisans öğrencileri için 2.00/4.00 (53.3/100), yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00 (70,83/100)'tür. Ön lisans ve lisans öğrencileri için gerekli olan minimum akademik ortalama önlisans ve lisans öğrencileri için 2.00/4.00 (53.3/100), yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00 (70,83/100)'tür. Üniversitemizde Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için yılda bir kez başvuru ve seçim işlemleri uygulanmaktadır.
  • Bölümümüzün karşılıklı Erasmus değişim programını yürüttüğü üniversiteler; Technische Universität Ilmenau(Almanya) , Tallinna Ülikool(Estonya) , Vilniaus Universitetas (Litvanya), Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza (Polonya).
  • Erasmus Programı hakkında http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/ adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

  Gazetecilik Bölümü Erasmus Koordinatörü

   Doç. Dr. Selma KOÇ AKGÜL

   selma.koc@kocaeli.edu.tr

   +90 (0262) 303 18 14


  Bölümümüzde ÇAP


 • Çift Anadal Programı (ÇAP) lisans programlarını başarılı bir şekilde devam ettiren öğrencilere, ikinci bir dalda lisans diploması alma imkânı tanımayı amaçlamaktadır. Gazetecilik Bölümü’nde, fakültemiz bünyesindeki diğer bölümler ile Yan Dal protokolü de yer almaktadır. Bölümümüzde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe, Arkeoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nden öğrencilere Çift Anadal Programı (ÇAP) olanağını sunulmaktadır.
 • ÇAP Protokolleri ile belirlenen ders planlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.
 • Gazetecilik Bölümü ÇAP Koordinatörü

   Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

   emelakca@kocaeli.edu.tr

   +90 (0262) 303 18 31

   +90 (0262) 303 18 03


  Gazetecilik Bölümü Uygulama Alanları


  KOÜHA

  • Fakültemiz bünyesinde yerel bazda faaliyet gösteren Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (KOÜHA), 1 Aralık 2002 tarihinden itibaren faaliyete geçerek haber servisine başladı. Üniversite ve ilgili kuruluşlar arasında haber akışının sağlanması, üniversitemizin faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını öncelikli amaçları arasında gören KOÜHA; objektif, hızlı ve doğru habercilik anlayışını ilke ediniyor.
  • KOÜHA'nın kuruluşu sırasında çeşitli amaçlar göz önünde bulunduruldu. Bunlar;
   A- ÜNİVERSİTE AÇISINDAN
   • Doğru ve tarafsız haber anlayışıyla, üniversitenin kamuoyuna tanıtılması ve üniversite çıkışlı haberlerin kamuoyuna sunulması,
   • Üniversite ve ilgili kuruluşlar arasında etkin bir haber istihbarat organizasyonunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
   • Üniversite aleyhine yapılan yayınlara karşı kamuoyuna doğru bilgi aktarımı sağlamak,
   B- FAKÜLTE AÇISINDAN
   • Öğrencilere staj ve uygulamalı çalışma ortamının sağlanması,
   • Fakültenin tanıtımı, güvenilir ve tarafsız haber kaynağı imajının kamuoyuna verilmesi,
   • Çalışan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sunulması,
   • Fotoğraf, görüntülü ve yazılı haber arşivlerinin oluşturulması olarak sıralanıyor.
  • KOÜHA'NIN ORGANİZASYON YAPISI
   • Sahibi (Rektör)
   • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (Fakülte Dekanı)
   • Haber Müdürü (Gazetecilik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi)
   • Servis Danışmanları
   • Servis Şefleri (Araştırma Görevlileri)
   • Editörler (Öğrencilerden oluşan haber üretiminde yer alan çekirdek kadro)
   • Muhabirler (Öğrencilerden oluşan stajyerler ve gönüllü çalışanlar)
  • AJANSIN TEKNİK ALTYAPISI
   KOÜHA'da görev alan öğrenciler, kendilerine sunulan teknik imkanlardan yararlanarak haber çalışmalarını kolaylıkla yapabiliyorlar. Gelişen iletişim teknolojilerinin sonucu olarak dünyada enformasyon iletiminin "dijital"leştiği bir dönem yaşanıyor. KOÜHA, enformasyona hızlı bir şekilde ulaşmanın önem taşıdığı günümüzde haber takibini dijital fotoğraf makineleri ve ses kayıt cihazlarıyla gerçekleştiriyor. Böylece haber kaynaklarından alınan görüşler, anında ilgili haber kuruluşlarına aktarılıyor.
  • AJANSIN ÇALIŞMA PROGRAMI
   • Her sabah öğrencilerden oluşan editörler ve servis şefleri (Araştırma Görevlileri) toplanarak gündem toplantısı yaparak güne başlıyor. Günlük gazeteleri inceleyip haber konusu olabilecek detayları çıkaran ekip, haber kaynaklarından gelen istihbaratlarla birlikte gündemi belirleyerek istihbarat defterine işliyor.
   • Servis şefi ve editörler, gündemdeki haber konularını kendi servislerindeki muhabirlere dağıtıyorlar.
   • Muhabirler haberleri hazırlayarak karşılaştıkları sorunlarla ilgili servis danışmanlarının (öğretim üyeleri) yardımına başvuruyorlar.
   • Haberler yazıldıktan sonra, editörler ve servis şefleri gerekli incelemeyi yaparak ilgili haber kuruluşlarına haberler gönderiliyor.
   • Haber Müdürü günlük işleyişten, Sorumlu Yazıişleri Müdürü genel prensipler ve haberlerin hukuki yapısından sorumlu olarak çalışıyor.
   • Her gün haber kuruluşlarına geçilen haberler arşivlenerek Haber Müdürü'ne rapor ediliyor.

  ÖĞRENCİ UYGULAMA GAZETESİ GENÇ AÇI

  • Öğrenci uygulama gazetemiz Genç Açı, yayın hayatına bir duvar gazetesi olarak Temmuz 1999'da başladı. Gazetenin ilk maket tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Kerim Karagöz tarafından yapıldı. Şubat 2001 tarihinden itibaren aylık periyodik olarak yayın hayatına devam eden Genç Açı, 2011 yılı mayıs ayı itibariyle 47'nci sayısına ulaştı.
  • Başlangıçta öğretim üye ve elemanlarının sorumluluğunda yürütülen haber toplama ve sayfa düzenleme çalışmaları, 2003-2004 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından bu yana öğrencilerimizin yönetiminde sürdürülüyor. Geçen süre içerisinde Genç Açı bünyesinde görev alan öğrencilerimizin kazandıkları başarılar da gelişmeyi ortaya koyar nitelikte. Genç Açı'daki çalışmalarıyla Aydın Doğan Vakfı'nın iletişim fakülteleri arasında düzenlediği "Genç İletişimciler" yarışmalarında kazandıkları ödüllerin yanı sıra Milliyet Gazetesi'nin 2004 Yılı Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülleri kapsamında ilk kez ve sadece fakültemiz öğrencilerine verilen "Övgüye Değer Çalışma ve Teşvik Mansiyonu" bunun en önemli göstergesi. Fakülte öğrencilerinin yaptığı zorunlu haber stajında üretilen haberler ve bunun yanında takip edilen özel haber çalışmaları gazetemizde yayımlanmaktadır.
  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors