Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Hakkında


 • Görsel iletişim Tasarımı Bölümü’nün altyapısı, günümüz dünyasında değişen ve yenilenen iletişim teknolojilerine dayanmaktadır. Her geçen gün iletişim araçları ile mesaj yoğunluğuna maruz kalan kitlenin zihninde yer edinebilmek zorlaşmaktadır. iletişim tasarımcısı, farkındalığı arttırmak amacı ile mesajı etkili bir görsel dil kullanarak hedef kitleye sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı başarmalıdır.
 • Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümü, bu gelişmelerin ışığında yaşanan teknolojik değişimleri yakından takip edebilen, teori ile uygulamayı harmanlayabilen, zamanı iyi kullanan, pratik çözümler üretebilen, yaratıcı, açık fikirli iletişim tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Bölüm, iletişim fakültesi bünyesinde bulunmasının verdiği güç ile iletişim yönünü arttıran, tasarım yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen, görsel ve işitsel mecraları etkin bir şekilde kullanmaya yönelik bir eğitim anlayışını benimsemiştir. Öğrenciler, Merkezi Yerleştirme ile yerleşecek olup, TS1 Puan türü ile tercihlerini yapacaklardır.
 • Üniversite bünyesinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanmaya başlayan Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci ile, demokratik yaşam felsefesine sahip bireyler yetiştirerek toplumsal değişime katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte standartları belirlemek için öğrencilerin, çalışanların ve dış paydaşların mevcut eğitim sistemi ve bu sistemin işleyişine yönelik eleştirileri ortaya konmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu bağlamda ders planları ve ders içerikleri iç ve dış paydaşların istekleri ve beklentileri doğrultusunda oluşturulmuştur.

Kabul Koşulları


 • Bölüme kayıt yaptırmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavları başarmış olmak gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız.

 • Mezuniyet Koşulları


 • Bu programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin akademik danışmanlarının da yönlendirmesiyle her bir eğitim/öğretim yılı içindeki iki dönemde toplam 60 AKTS sağlamak koşuluyla 4 yıllık müfredattaki bütün derslerden başarılı olması, öğrenim süresince toplam 240 AKTS sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. 4 yılın sonunda son ve genel bir sınava daha girilmez.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors