Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Amaç


 • Bölümün amacı, tasarım ve üretim yönü güçlü, ilgili bilgisayar programlarına ve teknolojiye hâkim, iletişime ve yeniliklere açık, görsel algı düzeyi ve yaratıcılığı yüksek, sanatın her dalına ilgi duyan, tasarımcılar yetiştirmektir.

 • Misyon


 • Görsel iletişim Tasarımı Bölümü tasarım ve üretim yönü yüksek, ilgili bilgisayar programları ve teknik donanımın kullanımına ağırlık veren bir eğitim anlayışını benimseyerek kaliteli öğrenciler yetiştirmektir.

 • Vizyon


 • 21. Yüzyılda iletişim alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda geleceğin meslekleri arasında gösterilen görsel iletişim tasarımına kuramsal ve uygulama alanında yenilikler katarak öğrencilere disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors