Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Uygulama Alanları


Görsel İletişim Tasarımı Atölyesi

  • Görsel İletişim Tasarımı Atölyesi, öğrencilerin iletişim sürecinde kullanılan görsel materyallerle ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırdıkları bir birimdir. Atölye bünyesinde ileri düzeyde tasarım uygulamaları yapılarak fakülte bünyesinde kullanılacak görsel malzemelerin (dekor, afiş, broşür vb.) hazırlama çalışmaları yapılacaktır. Atölye çalışmaları süresince öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tasarım konusunda ilerlemeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin sektörel bazda eğitim görmeleri ve uygulama yapma imkânları sağlanacaktır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors