Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BUDAK
Bölüm Başkanı

ybudak@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 48


Ayrıntılı Bilgi

Öğr. Gör. Dr. Nihan DÖNMEZ
Bölüm Başkan Yardımcısı

nihan.donmez@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 76


Ayrıntılı Bilgi

Doç. Dr. Üyesi Zeynep VARLI GÜRER
Bölüm Başkan Yardımcısı

zeynep.varli@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 76


Ayrıntılı Bilgi

Nurdane DURSUN
Bölüm Sekreteri

nurdane.dursun@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 47
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors