Gazetecilik Bölümü

Amaç


 • Gazetecilik Bölümü'nün amacı, Gazetecilik ve İletişim biliminin kuramsal temelleri üzerinde yarattığı etki ve dönüşümleri göz önünde bulundurarak, 21. yüzyıl gazetecileri yetiştirmektir.

 • Misyon


 • Gazetecilik Bölümü iletişim alanında akademik araştırmalar yapmakta; öğrencisinin kuramsal bilgiyi, pratiğe dönüştürmesinde katkıda bulunacak perspektifi geliştirmektedir. Uluslararası, ulusal ve yerel medyada çalışacak nitelikte gazeteci adayı yetiştirmektedir.

 • Vizyon


 • Gazetecilik bölümünün vizyonu; Gazetecilik biliminin kuramsal gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, gazetecilik pratiğine de etki edecek araştırmalarla 21. yüzyılda mesleğin gelişimine katkıda bulunmak ve öğrencilerimize ülkemizde ve dünyada meydana gelen iletişimsel, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknik gelişimler doğrultusunda bir perspektif kazandırmaktır.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors