Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü Uygulama Alanları


KOÜHA

 • Fakültemiz bünyesinde yerel bazda faaliyet gösteren Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (KOÜHA), 1 Aralık 2002 tarihinden itibaren faaliyete geçerek haber servisine başladı. Üniversite ve ilgili kuruluşlar arasında haber akışının sağlanması, üniversitemizin faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını öncelikli amaçları arasında gören KOÜHA; objektif, hızlı ve doğru habercilik anlayışını ilke ediniyor.
 • KOÜHA'nın kuruluşu sırasında çeşitli amaçlar göz önünde bulunduruldu. Bunlar;
  A- ÜNİVERSİTE AÇISINDAN
  • Doğru ve tarafsız haber anlayışıyla, üniversitenin kamuoyuna tanıtılması ve üniversite çıkışlı haberlerin kamuoyuna sunulması,
  • Üniversite ve ilgili kuruluşlar arasında etkin bir haber istihbarat organizasyonunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Üniversite aleyhine yapılan yayınlara karşı kamuoyuna doğru bilgi aktarımı sağlamak,
  B- FAKÜLTE AÇISINDAN
  • Öğrencilere staj ve uygulamalı çalışma ortamının sağlanması,
  • Fakültenin tanıtımı, güvenilir ve tarafsız haber kaynağı imajının kamuoyuna verilmesi,
  • Çalışan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sunulması,
  • Fotoğraf, görüntülü ve yazılı haber arşivlerinin oluşturulması olarak sıralanıyor.
 • KOÜHA'NIN ORGANİZASYON YAPISI
  • Sahibi (Rektör)
  • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (Fakülte Dekanı)
  • Haber Müdürü (Gazetecilik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi)
  • Servis Danışmanları
  • Servis Şefleri (Araştırma Görevlileri)
  • Editörler (Öğrencilerden oluşan haber üretiminde yer alan çekirdek kadro)
  • Muhabirler (Öğrencilerden oluşan stajyerler ve gönüllü çalışanlar)
 • AJANSIN TEKNİK ALTYAPISI
  KOÜHA'da görev alan öğrenciler, kendilerine sunulan teknik imkanlardan yararlanarak haber çalışmalarını kolaylıkla yapabiliyorlar. Gelişen iletişim teknolojilerinin sonucu olarak dünyada enformasyon iletiminin "dijital"leştiği bir dönem yaşanıyor. KOÜHA, enformasyona hızlı bir şekilde ulaşmanın önem taşıdığı günümüzde haber takibini dijital fotoğraf makineleri ve ses kayıt cihazlarıyla gerçekleştiriyor. Böylece haber kaynaklarından alınan görüşler, anında ilgili haber kuruluşlarına aktarılıyor.
 • AJANSIN ÇALIŞMA PROGRAMI
  • Her sabah öğrencilerden oluşan editörler ve servis şefleri (Araştırma Görevlileri) toplanarak gündem toplantısı yaparak güne başlıyor. Günlük gazeteleri inceleyip haber konusu olabilecek detayları çıkaran ekip, haber kaynaklarından gelen istihbaratlarla birlikte gündemi belirleyerek istihbarat defterine işliyor.
  • Servis şefi ve editörler, gündemdeki haber konularını kendi servislerindeki muhabirlere dağıtıyorlar.
  • Muhabirler haberleri hazırlayarak karşılaştıkları sorunlarla ilgili servis danışmanlarının (öğretim üyeleri) yardımına başvuruyorlar.
  • Haberler yazıldıktan sonra, editörler ve servis şefleri gerekli incelemeyi yaparak ilgili haber kuruluşlarına haberler gönderiliyor.
  • Haber Müdürü günlük işleyişten, Sorumlu Yazıişleri Müdürü genel prensipler ve haberlerin hukuki yapısından sorumlu olarak çalışıyor.
  • Her gün haber kuruluşlarına geçilen haberler arşivlenerek Haber Müdürü'ne rapor ediliyor.

ÖĞRENCİ UYGULAMA GAZETESİ GENÇ AÇI

 • ÖÖğrenci uygulama gazetemiz Genç Açı, yayın hayatına bir duvar gazetesi olarak Temmuz 1999'da başladı. Gazetenin ilk maket tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Kerim Karagöz tarafından yapıldı. Şubat 2001 tarihinden itibaren aylık periyodik olarak yayın hayatına devam eden Genç Açı, zaman içinde basılı nüshasını çevrimiçi nüsha ile değiştirmiş ve 2018 yılı mayıs ayı itibariyle 71'nci sayısına ulaşmıştır.
 • Başlangıçta öğretim üye ve elemanlarının sorumluluğunda yürütülen haber toplama ve sayfa düzenleme çalışmaları, 2003-2004 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından bu yana öğrencilerimizin yönetiminde sürdürülüyor. Geçen süre içerisinde Genç Açı bünyesinde görev alan öğrencilerimizin kazandıkları başarılar da gelişmeyi ortaya koyar nitelikte. Genç Açı'daki çalışmalarıyla Aydın Doğan Vakfı'nın iletişim fakülteleri arasında düzenlediği "Genç İletişimciler" yarışmalarında kazandıkları ödüllerin yanı sıra Milliyet Gazetesi'nin 2004 Yılı Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülleri kapsamında ilk kez ve sadece fakültemiz öğrencilerine verilen "Övgüye Değer Çalışma ve Teşvik Mansiyonu" bunun en önemli göstergesi. Fakülte öğrencilerinin yaptıkları haberlerin yanı sıra takip edilen özel haber çalışmaları gazetemizde yayımlanmaktadır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors