Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü Uygulama Alanları


Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (KOÜHA)

 • 2002 yılında beri teori ve uygulamayı bütünleştirerek, öğrencilerimizin ileri medya uygulamaları ile, habercilik ve gazetecilik pratiklerini geliştirilmesini ve üniversitemizin faaliyetlerinin kamuoyuna duyurumunu sağlıyoruz.
 • Sosyal Medya Hesaplarımız:

 • Web sayfası: http://kouha.org/
 • Mail: kouha41@gmail.com
 • Twitter: https://twitter.com/KOUHA_41?s=20
 • Instagram: https://www.instagram.com/gencaci/
 • KOÜHA'nın kuruluşu sırasında çeşitli amaçlar göz önünde bulunduruldu. Bunlar;
  A- ÜNİVERSİTE AÇISINDAN
  • Doğru ve tarafsız haber anlayışıyla, üniversitenin kamuoyuna tanıtılması ve üniversite çıkışlı haberlerin kamuoyuna sunulması,
  • Üniversite ve ilgili kuruluşlar arasında etkin bir haber istihbarat organizasyonunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Üniversite aleyhine yapılan yayınlara karşı kamuoyuna doğru bilgi aktarımı sağlamak,
  B- FAKÜLTE AÇISINDAN
  • Öğrencilere staj ve uygulamalı çalışma ortamının sağlanması,
  • Fakültenin tanıtımı, güvenilir ve tarafsız haber kaynağı imajının kamuoyuna verilmesi,
  • Çalışan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sunulması,
  • Fotoğraf, görüntülü ve yazılı haber arşivlerinin oluşturulması olarak sıralanıyor.
 • KOÜHA'NIN ORGANİZASYON YAPISI
  • Sahibi (Rektör)
  • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (Fakülte Dekanı)
  • Haber Müdürü (Gazetecilik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi)
  • Servis Danışmanları
  • Servis Şefleri (Araştırma Görevlileri)
  • Editörler (Öğrencilerden oluşan haber üretiminde yer alan çekirdek kadro)
  • Muhabirler (Öğrencilerden oluşan stajyerler ve gönüllü çalışanlar)
 • AJANSIN TEKNİK ALTYAPISI
  KOÜHA'da görev alan öğrenciler, kendilerine sunulan teknik imkanlardan yararlanarak haber çalışmalarını kolaylıkla yapabiliyorlar. Gelişen iletişim teknolojilerinin sonucu olarak dünyada enformasyon iletiminin "dijital"leştiği bir dönem yaşanıyor. KOÜHA, enformasyona hızlı bir şekilde ulaşmanın önem taşıdığı günümüzde haber takibini dijital fotoğraf makineleri ve ses kayıt cihazlarıyla gerçekleştiriyor. Böylece haber kaynaklarından alınan görüşler, anında ilgili haber kuruluşlarına aktarılıyor.
 • AJANSIN ÇALIŞMA PROGRAMI
  • Her sabah öğrencilerden oluşan editörler ve servis şefleri (Araştırma Görevlileri) toplanarak gündem toplantısı yaparak güne başlıyor. Günlük gazeteleri inceleyip haber konusu olabilecek detayları çıkaran ekip, haber kaynaklarından gelen istihbaratlarla birlikte gündemi belirleyerek istihbarat defterine işliyor.
  • Servis şefi ve editörler, gündemdeki haber konularını kendi servislerindeki muhabirlere dağıtıyorlar.
  • Muhabirler haberleri hazırlayarak karşılaştıkları sorunlarla ilgili servis danışmanlarının (öğretim üyeleri) yardımına başvuruyorlar.
  • Haberler yazıldıktan sonra, editörler ve servis şefleri gerekli incelemeyi yaparak ilgili haber kuruluşlarına haberler gönderiliyor.
  • Haber Müdürü günlük işleyişten, Sorumlu Yazıişleri Müdürü genel prensipler ve haberlerin hukuki yapısından sorumlu olarak çalışıyor.
  • Her gün haber kuruluşlarına geçilen haberler arşivlenerek Haber Müdürü'ne rapor ediliyor.

Genç Açı Uygulama Gazetesi

 • 1999 yılında yayın hayatına bir duvar gazetesi olarak başlayan Genç Açı gazetesi ile, öğrencilerimize yazılı ve dijital basının işleyişini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunuyoruz ve üniversitemizin faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz.
 • Doğru ve tarafsız haber anlayışıyla, üniversitemizi kamuoyuna tanıtıyoruz ve üniversitemizden haberleri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
 • Üniversitemiz, fakültemiz ve kentimizin arasında; haber akışının etkin bir biçimde gerçekleşmesine imkân tanıyoruz.
 • Öğrencilerimizin, teorik alt yapılarını uygulama ve staj pratikleriyle bütünleştirmelerini sağlayarak, ilgilendikleri gazetecilik alt alanlarında uzmanlık kazanmalarını sağlıyoruz.
 • Görsel, fotoğraflı ve yazılı haber arşivlerimizle, fakültemizin, üniversitemizin ve kentimizin tarihsel ve toplumsal belleğine katkı sağlıyoruz
 • Sektörden tecrübeli gazetecilerin katılımı ile, fakültemiz öğrencileri başta olmak üzere tüm Kocaeli üniversitesi öğrencileri için, mesleki gelişim atölyeleri ve seminerleri düzenliyoruz
 • Öğrencilerimize, dijitalleşen medya sektörünün beklentilerine uygun bir biçimde, gazetecilik uygulama deneyimi kazanma imkânı sunuyoruz.
 • Web sayfası: http://kouha.org/

  Instagram: https://www.instagram.com/gencaci/

  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-P-QumXp8cxBRPUafkaWNQ

  Mail: kouha41@gmail.com

  Tel: (0262) 303 18 01Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors