Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Akademik Personel

Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. İdil SAYIMER
A.B.D Başkanı

isayimer@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 16


Ayrıntılı Bilgi

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

m.yilmaz@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 05


Ayrıntılı Bilgi

Doç. Dr. Banu KÜÇÜKSARAÇ

banu.kucuksarac@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 25


Ayrıntılı Bilgi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZKAN

gulden.ozkan@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 15


Ayrıntılı Bilgi

Dr. Öğr. Üyesi Alim AYDIN


+90 (262) 303 18 15


Ayrıntılı Bilgi

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Benan DONDURUCU DEDE

benan.dondurucu@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 18


Ayrıntılı Bilgi

Arş. Gör. Betül ARTUKARSLAN

betul.artukarslan@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 18


Ayrıntılı Bilgi

Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Sevim KOÇER
A.B.D Başkanı

skocer@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 22


Ayrıntılı Bilgi

Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Aybike PELENK ÖZEL
A.B.D Başkanı

aybike.pelenk@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 20


Ayrıntılı Bilgi

Doç. Dr. Meral ÇAKIR

meral.cakir@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 55


Ayrıntılı Bilgi

Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Nihal PAŞALI TAŞOĞLU

nihal.pasali@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 75


Ayrıntılı Bilgi

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

tumayc@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 18


Ayrıntılı Bilgi

Arş. Gör. Dr. Deniz KEBA EKİNCİ

deniz.keba@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 18 15


Ayrıntılı Bilgi


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors