Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Hakkında


 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm halkla ilişkiler meslek alanında dört yıllık lisans eğitimini örgün ve ikinci öğretim olarak sunmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı’nda tezli ve tezsiz yüksek lisans programı sunan bölüm, aynı ana bilim dalında doktora eğitimi de vermektedir.
 • İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü halkla ilişkiler alanının akademik ve pratik tüm boyutlarında uzmanlaşmış iletişim profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimiz halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim gibi temel derslerin yanı sıra akademik becerilerini çeşitlendirmeye yönelik sponsorluk, halkla ilişkilerde imaj tasarımı, kamu kurumlarında halkla ilişkiler, sağlık iletişimi, fuar iletişimi gibi seçimlik dersler de almaktadırlar. Öte yandan yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle öne çıkan çalışma alanlarına yönelik olarak sanal ortamda halkla ilişkiler, görsel iletişim tasarımı, grafik animasyon ve illüstrasyon verilen dersler arasında yer almaktadır.
 • Lisans öğrencilerimiz beşinci ve altıncı yarı dönemlerde aldıkları halkla ilişkiler uygulamaları ve atölye uygulamaları dersleri ile alanın önemli kişileriyle buluşma, tanışma ve tartışma fırsatını yakalamaktadırlar. Açık ve net yazma, etkili konuşma, eleştirel düşünme öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz temel becerilerdir.
 • Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri teori ve pratik eğitimi bütünleşik olarak almakta, başarılı bir kariyerin ilk adımını bilgi birikimi tam, uygulama becerileri gelişmiş olarak atmaktadırlar.
 • Mezunlarımız; halkla ilişkiler şirketlerinde, reklam ajanslarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamu kuruluşlarında ve birçok ticari işletmede halkla ilişkiler uzmanı, marka yöneticisi ve insan kaynakları yetkilisi olarak çalışmaktadır.

Kabul Koşulları


 • Bölüme kayıt yaptırmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavları başarmış olmak gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız.

 • Mezuniyet Koşulları


 • Bu programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin akademik danışmanlarının da yönlendirmesiyle her bir eğitim/öğretim yılı içindeki iki dönemde toplam 60 AKTS sağlamak koşuluyla 4 yıllık müfredattaki bütün derslerden başarılı olması, öğrenim süresince toplam 240 AKTS sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. 4 yılın sonunda son ve genel bir sınava daha girilmez.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors