Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Amaç


 • Halkla ilişkiler alanında akademik ve pratik tüm boyutlarında uzmanlaşmış halkla ilişkiler profesyonelleri yetiştirmek

 • Misyon


 • Dünyada Halkla İlişkiler Sektörünün gelişimine açıklık teknik becerilerin kazandırılması Bilgi alt yapısının kazandırılması

 • Vizyon


 • Halkla İlişkiler uzmanlığının orta vadede stratejik ve teknik yönlerini dengeli biçimde sağlayan ilk üç fakülteden biri konumuna gelmek ve sektörde bu yönüyle farkedilen bir eğitim-öğretim programı sahibi olmak
 • Ne Yapıyoruz

  Halkla İlişkiler disiplinine yönelik temel derslerle öğrencilerimize stratejik bir bakış açısı kazandırıyoruz.

  Halkla ilişkilerin farklı uygulama alanları pratiklerinde, öğrencilerimize uzmanlaşma imkânı sağlıyoruz.

  Yaratıcı uygulamalar ve yazarlık çalışmaları ile öğrencilerimize eleştirel düşünme ve uygulama tecrübesi kazandırıyoruz.

  Yeni iletişim teknolojilerini merkeze alan dersler ve uygulamalarla, öğrencilerimizin sektörün beklentilere hazırlıyoruz.

  Grafik ve illüstrasyon tabanlı ders ve uygulamalarla, öğrencilerimize tasarım becerisi kazandırıyoruz

  Mezunlarımız İçin İş İmkanları

 • Halkla İlişkiler Uzmanı
 • Marka Yöneticisi
 • Yaratıcı Yazar
 • Müşteri İlişkileri Uzmanı
 • Pazar ve Tüketici Araştırmaları Uzmanı
 • Kurumsal İletişim Yöneticisi
 • Medya Planlama Uzmanı
 • Pazarlama İletişimi Uzmanı
 • Siyasal İletişim Danışmanı
 • Sivil Toplum Örgütleri İletişim Danışmanı
 • Spor İletişimi Danışmanı


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors