İç Denetim Raporları
 
Genel Bilgiler
 • Önsöz
 • Vizyon
 • Misyon
 •  
  Önsöz

  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tüm gelişmelere açık bir değişim kültürünü benimsemektedir. Alanımızın iletişim olması nedeniyle bu alandaki gelişmeleri değerlendirirken dikkat edeceğimiz noktalar şunlardır: Bilginin değişimi, doğru bilgiye ulaşmak, bu bilgiyi doğru yönde değişim için kullanmak, ama her şeyden önce kurumumuzla ilgili tüm doğru bilgilerin farkında olmak gerektiğine inanılmaktadır.

  Bu bağlamda amacımız, yönetimde kalite konusunda alanda uygulanmış yöntemler kullanarak stratejik planımızı oluşturmaktır. Sürekli gelişim, stratejik bakış doğrultusunda amaç, hedefler ve süreçlerin sadece bilgi değil aynı zamanda teknolojik gelişmeyle bağlantılı değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu konuda fakültede çalışan tüm elemanların iç hedef kitle olduğu düşünülerek onların kuruma aidiyetlerinin geliştirilmesi, işini seven, istekli, kararlı insanları yöneticilerin motive etmesi gerektiğine inanıyoruz.

   

  Uzun vadede fakültenin geleceğini şekillendirmek, karşılaşacağı riskleri ve krizleri yönetebilmek, aynı zamanda karşımıza çıkacak fırsatları yönetebilmek için stratejik plana gereksinim duymaktayız. En önemli konu, kurumu her yönüyle tanımak, hem iç, hem de dış hedef kitleye tanıtmak olmaktadır. ECTS, Erasmus çalışmalarına öncelik verilerek öğretim elemanı ve öğrenci değişimi hedeflenmektedir. Aynı zamanda kamu yararı gözetilerek kentle üniversitenin bütünlüğünü sağlayacak projeler üretmektir.

   
  © 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK