İç Denetim Raporları
 
Genel Bilgiler
 • Önsöz
 • Vizyon
 • Misyon
 •  
  Vizyon

  VİZYONUMUZ

  • Akademik alanda etkin çağdaş teknolojileri özümseyip uygulayan, topluma özgür düşünceli, yetkin, sorgulayıcı, üretken, dürüst, cesur, özgüveni yüksek iletişimciler kazandıran, model oluşturabilecek, kurumsallaşmış, öğrenci odaklı bir iletişim fakültesi.
  • Ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyip yorumlayabilen, bu doğrultuda düşünceler üretip bu düşünceleri yaratıcı bir şekilde pratiğe aktarabilen, toplumsal gelişmeye ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan, ekonomik ve idari sorunlarını çözmüş bir iletişim fakültesi.

   
  © 2009 - 2017 Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK