İdari Kadro

İdari Kadro

Dilek YILDIZ
Fakülte Sekreteri

dilek.yildiz@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303 18 04


Ayrıntılı Bilgi

Sedef AKARSU
Dekan Sekreteri


+9 (0262) 303 18 02


Ayrıntılı Bilgi

Öznur NAR İLERİ
Yazı İşl.


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

Bengi KOCAMAN
Muhasebe

dyildiz@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

Yavuz YILMAZ
Satın Alma Ayniyat


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

Ayşe İNAN YILMAN
HİT Böl. Sek


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

Yurdanur TOKMAK
GİT ve REK Böl. Sek

dyildiz@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

Okay YAVUZ
GZT Böl. Sek.


+9 (0262) 303 18 02


Ayrıntılı Bilgi

Cihan DUVARCI
Sos. Bil. Sek.


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

Gizem ÖZARIKAN
RTS Böl. Sek.

dyildiz@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

Duran CANKURT
Teknisyen


+9 (0262) 303 18 02


Ayrıntılı Bilgi

M.Nadir YILMAZ
Fotokopi


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi

M.Salih KOÇHAN
Teknisyen

dyildiz@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303


Ayrıntılı Bilgi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors