İdari Kadro

İdari Kadro

Dilek YILDIZ
Fakülte Sekreteri

dilek.yildiz@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 04


Sedef AKARSU Duman
Dekan Sekreteri

-


+90 (0262) 303 18 02


Öznur NAR İLERİ
Yazı İşl.

-


-


Bengi KOCAMAN
Muhasebe

-


-


Yavuz YILMAZ
Satın Alma Ayniyat

-


-


Ayşe İNAN YILMAN
HİT Böl. Sek

-


-


Yurdanur TOKMAK
GİT ve REK Böl. Sek

yurdanur.gunduz@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 47


Okay YAVUZ
GZT Böl. Sek.

-


+90 (0262) 303 18 02


Cihan DUVARCI
Enstitü İşleri Sek.

-


-


Gizem ÖZARIKAN
RTS Böl. Sek.

gizem.ozarikan@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 62


Duran CANKURT
Teknisyen

-


+90 (0262) 303 18 02


M.Nadir YILMAZ
Fotokopi

-


-


M.Salih KOÇHAN
Teknisyen

-


-


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors