İdari Kadro

İdari Kadro

Mukaddes AYGÜN
Fakülte Sekreteri

-


+90 (262) 303 18 04


Emine KAVALCI SAĞLAM
Dekan Sekreteri/Yazı İşleri

emine.kavalci@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 02


Ayşe İNAN YILMAN
HİT Böl. Sek.

-


+90 (262) 303 18 17


Nurdane DURSUN
GİT ve REK Böl. Sek.

nurdane.dursun@kocaeli.edu.tr


+90 (0262) 303 18 47


Cihan DUVARCI
RTS Böl. Sek.

-


+90 (0262) 303 18 65


Bengi KOCAMAN
Muhasebe/Arşiv

-


+90 (262) 303 18 83


Coşkun CANTÜRK
Taşınır Kontrol Yetkilisi/Satınalma

-


+90 (262) 303 18 08


Duran CANKURT
Teknisyen

-


+90 (0262) 303 18 72


Mehmet Nadir YILMAZ
Fotokopi/Arşiv

-


+90 (0262) 303 18 27


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors