Misyon - Vizyon

Misyon

Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) süreci 2010 – 2011 Akademik yılında fakültemizde uygulanmaya başlandığından, hedeflerimizi ona göre saptamak ve bu temel değerler konusunda fakülte içinde eğitim amaçlı toplantılar yapılarak bir ekip ruhu yaratmaktır. Burada anahtar sözcük; kamusal yarar amaçlı hizmet anlayışı, toplumsal farkındalık, yaratıcılık, mükemmellik, profesyonellik, asgari maliyet ve azami verim, ileri görüşlülük, sorgulayan ve teknolojik veri tabanını kullanabilen bir ekip yetiştirmektir. Bu konuda yönetim kararlılığını belirttiği zaman; iç hedef kitle inandığı, bilgiyi paylaştığı ve “Biz” bilincini hazırladığı süreçte oluşturulan stratejiyi uygulamada başarılı olacaktır. Bu bağlamda çalışan herkesin düşünce ve duygularını ifade hakkı önemsenmektedir. Bunu sağlayabilmek için yönetimde şeffaflık ve koordinasyonun en iyi şekilde uygulanması gerekmektedir.


Vizyon

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in temel değerleri, evrensel insan anlayışı ve çağımızın gerektirdiği bilimsel çalışmalar ve değerlerle modernleşme çabası vizyonumuzun dayanağını oluşturmaktadır. Bu temel ile eğitim – öğretim programlarımızın bilimsel gelişmeler çerçevesinde yenilenmesi, teorik ve uygulamalı eğitimin dengeli olarak gelişmiş eğitim ortalamalarında ve modern araç – gereç, yöntem ve tekniklerle yürütülmesi, öğretim elemanlarının sürekli eğitim gereksiniminin karşılanması, kamusal hizmet amaçlı yaratıcı bilimsel projelerin ulusal çapta TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı ve BAB kapsamında uluslararası çapta ise; Avrupa Birliği gibi kapsamlarda desteklenmesinin sağlanması, öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin artırılarak eğitimde uluslararası işbirliklerinin sağlanması temel vizyonumuz olarak saptanmıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors