Misyon - Vizyon

Misyon

Sektördeki ve dünyadaki değişimleri doğru değerlendirebilen, meslek etiği düsturuna sahip, çok yönlü düşünebilen, iletişim bilimlerinin farklı alanlarında uzmanlaşmış, bilimsel araştırma anlayışı ve merakına sahip, disiplinler arası bakış açısı içselleştirmiş geleceğin iletişimci adaylarını yetiştirmek


Vizyon

Yenilikçi, yaratıcı ve bilimsel bakış açısı ile öğrenci yetiştirerek, akademik ve sektörel düzeyde tanınan ve tercih edilen bir fakülte olmak


Değerlerimiz

 • Yenilikçilik
 • Yaratıcılık
 • Dayanışma
 • Paylaşımcılık
 • Sosyal Sorumluluk
 • Etik Anlayış
 • Özgünlük
 • Eleştirel düşünme
 • Araştırma Merakı
 • İnsan haklarına saygı
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors