Prof.Dr. İdil SAYIMER

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Aybike PELENK ÖZEL

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Nihal PAŞALI TAŞOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Sevim KOÇER

...

Öğr.Gör. Meral ÇAKIR

...

Öğr.Gör. Tümay CİĞERDELEN

...

Arş.Gör.Dr. Banu KÜÇÜKSARAÇ

...

Arş.Gör. Gülden ŞAP ÖZKAN

...

Arş.Gör. Deniz KEBA EKİNCİ

...

Arş.Gör. Tülay YAZICI

...

Arş.Gör. Zeynep Benan DONDURUCU

...

Arş.Gör. Yusuf Bahadır DOĞRU

...

DUYURULAR