Reklamcılık Bölümü

Amaç


 • Reklamcılık Bölümü, meslek ilkelerine bağlı, gelişen dünyayı yakından takip eden, entelektüel altyapısı güçlü, reklamcılık mesleğini doğru, kurallarına ve yapısına uygun olarak gerçekleştirebilecek reklamcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Misyon


 • Reklamcılık Bölümünün misyonu, gelişen dünyaya entegre olabilen çevreye ve yaşadığı dünyaya karşı farkındalığı yüksek olan, duyarlı, sorumluluk ve disiplin sahibi bireyler olarak, Reklamcılık mesleğine ve alanına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmektir.

 • Vizyon


 • Reklamcılık Bölümü vizyon olarak 21. yüzyılıın paradigmasına uygun, demokratik, öğrenciye duyarlı, katılımcı, gelişen teknolojiye yakın bir anlayışı benimsemektedir.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors