Reklamcılık Bölümü

Amaç


Değişen dünyayı anlayabilen ve uyum sağlayabilen, yaşadığı dünyaya karşı farkındalığı yüksek, alanında yetkin ve üst düzey donanıma sahip reklamcılar yetiştirmektir.

Öğrencilerimize, 21. yüzyılda dijitalleşen reklamcılık sektörünün beklentilerine uygun bir eğitim ve öğretim sunarak, geleceğin reklamcılarını yetiştiriyoruz.

Reklamcılık alanına yönelik, temel ve seçmeli derslerle öğrencilerimize stratejik düşünme yeteneği ve farklı alanlarla uzmanlaşma imkanı sağlıyoruz.

Uygulama birimimiz olan KORAJ’la, öğrencilerimizin çok boyutlu düşünen, yaratıcılık gücü yüksek ve farklı uzmanlıklara sahip reklamcılar olabilmeleri için, teorik eğitimi pratikle bütünleştirme imkanı sağlıyoruz.

Tasarım tabanlı derslerle, öğrencilerimizin uygulama becerilerini geliştiriyoruz.


Misyon


 • Reklamcılık Bölümünün misyonu, gelişen dünyaya entegre olabilen çevreye ve yaşadığı dünyaya karşı farkındalığı yüksek olan, duyarlı, sorumluluk ve disiplin sahibi bireyler olarak, Reklamcılık mesleğine ve alanına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmektir.

 • Vizyon


 • Reklamcılık Bölümü vizyon olarak 21. yüzyılıın paradigmasına uygun, demokratik, öğrenciye duyarlı, katılımcı, gelişen teknolojiye yakın bir anlayışı benimsemektedir.


 • MEZUNLARIMIZ İÇİN İŞ İMKANLARI

 • Metin yazarı
 • Müşteri temsilcisi
 • Marka yöneticisi
 • İçerik editörü,
 • Pazar ve Tüketici Araştırmaları Uzmanı
 • Sosyal medya uzmanı
 • Pazarlama İletişimi Yöneticisi
 • Proje Yöneticisi
 • Yaratıcı Yönetmen
 • Medya Planlama Uzmanı
 • İletişim Yönetmeni
 • Stratejik Planlamacı
 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors