Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Hakkında


 • Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Bölümümüzde iletişim alanının yanı sıra radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal bilgiyle uygulamayı harmanlayan dersleri içeren bir lisans programı yürütülmektedir. Müfredatımız anabilim dallarımızda (iletişim Bilimleri, Sinema, Fotoğrafçılık ve Grafik, Radyo ve Televizyon) uzmanlaşmaya olanak tanıyacak biçimde tasarlanmıştır. Kocaeli Üniversitesi’nin genelinde olduğu gibi bölümümüzde de 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren birinci sınıflardan başlamak üzere “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci” olarak tanımlanan Bologna Süreci’ne geçilmiştir. Bu süreçte Bölüm olarak amacımız çağını, kendi yaşadığı toplumu ve dünyayı iyi tanıyan, düşünen ve sürekli sorgulayan, radyo, televizyon, sinema ve iletişim alanında yaratıcı ve yapıcı yüksek düzeyde uzman meslek ve bilim insanları yetiştirmek ve kuramsal yaklaşımları uygulamaya geçirebilecek ortamları yaratabilmektir.
 • Bölümümüz bünyesinde hâlihazırda iki yüksek lisans programı (İletişim Bilimleri ve Radyo, Televizyon, Sinema)ve bir doktora programı (İletişim Bilimleri) da yürütülmektedir. Ayrıca dileyen öğrencilerimiz için Fakültemiz içinde Yan Dal Programı’na ve diğer fakültelerle yapılan antlaşmalarla sonucunda Çift Ana Dal Programı’na devam olanağı da sunulmaktır. Bölümümüzde Erasmus Programı’yla yurtdışında ve Farabi Programı’yla da yurtiçinde öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Kabul Koşulları


 • Bölüme kayıt yaptırmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavları başarmış olmak gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız.

 • Mezuniyet Koşulları


 • Bu programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin akademik danışmanlarının da yönlendirmesiyle her bir eğitim/öğretim yılı içindeki iki dönemde toplam 60 AKTS sağlamak koşuluyla 4 yıllık müfredattaki bütün derslerden başarılı olması, öğrenim süresince toplam 240 AKTS sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. 4 yılın sonunda son ve genel bir sınava daha girilmez.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors