Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Amaç


 • 1998 - 1999 Eğitim - Öğretim Yılı'nda faaliyete başlayan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nün temel ilkesi çağını, kendi yaşadığı toplumu ve dünyayı iyi tanıyan, düşünen, sürekli sorgulayan, radyo, televizyon, sinema ve iletişim alanında yaratıcı ve yapıcı yüksek düzeyde uzman meslek ve bilim adamları yetiştirmektir. Kuramsal yaklaşımları uygulamaya geçirebilecek ortamları yaratabilmektir.

 • Misyon


 • Görsel ve işitsel medyada başarılı bir şekilde çalışacak yetkin meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve yayınlarla Türkiye’deki iletişim çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

 • Vizyon


 • Mesleki etik değerlere göz önünde tutan kuram ve uygulamayı eklemleyen öğrenim yapmak, Kitle iletişim alanında disiplinler arası işbirliği ile eğitim planlaması ve araştırma yapmak, Yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile ortak çalışma alanları ve olanakları sağlamak, Radyo, sinema ve televizyon dallarında konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımını sağlayarak yeni düşüncelerin kamuoyu ile buluşmasına zemin hazırlamaktır.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors