Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Uygulama Alanları


Uygulama Radyosu - Radyo Kİ

  • Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Ki, 24 şubat 2003 yılında resmi olarak yayın hayatına başladı. iletişim Fakültesi öğrencilerinin uygulama çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan radyomuz, radyoculuk mesleğine ilgi duyan, radyo teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve kendini bu konuda yetenekli hisseden tüm Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine kapılarını açtı.
  • Ticari amaç taşımayan, reklam almadan yayınlarını sürdüren Radyo Ki, bir öğrenci eğitim ve uygulama radyosudur. Radyomuzun yayınları temelde bilim, doğruluk, dürüstlük, yoğun emek saf metin ve doğrudan aktarıma dayalıdır. Radyo Ki; basın ilkelerine uymaya, Türkçenin düzgün ve doğru kullanımına özen göstermeye, bilgiye, kültüre, sanata ve bilime saygı göstermeye, kişisel hak ve özgürlükleri gözetmeye, tarafsız yayın yapmaya, olaylara objektif ve eleştirel yaklaşmaya, kaliteden taviz vermemeye kuruluşundan bu yana hassasiyet gösterir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors