LisansÜstü Programlar

Hakkında


GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI VE REKLAMCILIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Reklam sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak, alanında uzman vasfı kazanmış, yaratıcı ve yenilikçi reklamcılar yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimize, bilimsel araştırma yetkinliği kazandırabilmek için, kuram, etik anlayış ve uygulamanın birleştiği, nitelikli bir lisans üstü eğitim imkanı sağlıyoruz.

Nitelikli lisans üstü eğitim programımızla, öğrencilerimize akademik kariyer olanağı ile birlikte, sektörde kendini geliştirme imkanı sunuyoruz.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrencilerimize, araştırma becerisi ve etik bir anlayış kazandırarak, bilimsel çalışma becerisi edindiriyoruz.

Öğrencilerimize, İş hayatında daha üst basamakları tırmanabilmeleri için, halkla ilişkilerin farklı uygulama alanlarına yönelik derslerle mesleki uzmanlık kazandırıyoruz.

Halkla ilişkiler disiplininin gelişen ve değişen yönlerine odaklanan nitelikli tez ve bilimsel çalışmalarla, alana akademik katkı sağlıyoruz.

İLETİŞİM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İletişim disiplininin farklı boyutlarını göz önüne alan, toplumsal etkilerini inceleyen, eleştirel bakış açısıyla akademik çalışmalar yapabilen iletişimciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin iletişim çalışmalarının farklı alanlarında stratejik uzmanlık kazanmasına imkân tanıyan derslerle, çağın ve sektörün gerekliliklerine uyum sağlayabilen iletişimciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimize, iletişim çalışmaları alanında zengin bir akademik bilgi birikimi kazandırarak, ortaya koydukları özgün tez ve bilimsel çalışmalarla, alana katkı sunuyoruz

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Radyo-televizyon ve sinema alanına, bu alanın önemi ve gelişimi konusunda detaylı bilgiye sahip olan, özgün ve nitelikli araştırmalar yapabilen iletişimciler kazandırıyoruz.

Radyo-televizyon ve sinema disiplinin farklı uygulama alanlarına yönelik derslerle hem pratik hem de akademik olarak, sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte uzmanlar yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimize, radyo, sinema ve televizyon alanında nitelikli bir akademik eğitim sunarak, üretilen özgün tez ve bilimsel çalışmalarla, alana katkı sağlıyoruz.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors